fbpx

Utbildningen om Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) består av tre tillfällen, steg 1, 2 och 3.

Steg 1 och 2 är föreläsningar på Teams som sedan följs av steg 3 som är en heldag.

Kursinnehåll för AKK utbildningen:

– Kommunikativa områden
– Vad är AKK och för vem?
– Kommunikativa rättigheter
– Föremål, fotografier, symboler eller tecken – hur ska man välja rätt?
– Inspiration som Bildstöd, Widgit go och pekkartor
– Kreativ AKK‐verkstad vid heldagstillfället; steg 3.
– Tydliggörande pedagogik, hjälpmedel och anpassningar

Ring oss!