fbpx

Arbetsledare steg 1, steg 2 och steg 3.

Uppdraget som arbetsledare innebär att hantera flera olika ansvarsområden som syftar till att uppnå kvalitet och kontinuitet i assistansen. Det sker genom att arbetsledaren ser till att samtliga som arbetar hos kunden får regelbunden och rätt information. Arbetsledaren ska se till att ge stöd och kompetens de behöver i sitt uppdrag.
Därför är det viktigt att du som arbetsledare förstår din yrkesroll, har kunskap om arbetsmiljö, arbetstidslagen, bemanning/schema, personalsamtal, avvikelser mm

Syftet med arbetsledare utbildningar är att ni ska:

Få mer kunskap om arbetsledare rollen
Känna er tryggare i ert ledarskap
Känna motivation att leda assistansen med kvalitet

Kursinnehåll:
Steg 1
Vad är FMF:s uppdrag och ansvar?
Vad finns det för regler och lagar som styr assistansen?
Vad har vi för olika roller och ansvar i kundens team?
Vilka arbetsuppgifter ingår i min roll som arbetsledare?

Steg 2
Genomförandeplan, riskbedömning
Dokumentation
Rekrytering
Medarbetarsamtal
Rehabilitering
Administration kring schema, ledighet, sjukskrivning mm.

Steg 3:
Ledarskap
Gruppdynamik
Kommunikation, samarbete, konflikthantering
Etiska dilemman

Planeringen är att genomföra fysiska träffar till hösten för Arbetsledare 3.
Återkommer med datum

Vem kan delta?
Alla våra arbetsledare ska gå våra arbetsledarutbildningar.

 

Frågor?
Anna Windh
Tel: 073-734 33 91
E-post: anna.windh@fmfassistans.se

Anmälan:
Gör du via vår kalender

Ring oss!