fbpx

Steg 1:
Vår introduktionsutbildning, steg 1, om Autismspektrum består numera av två tillfällen på Teams (som ersätter Skype) för att så många som möjligt ska kunna gå. Din anmälan gäller båda tillfällen. Två veckor innan kursstart får du en länk på mail till kurstillfällena och information om hur du gör för att närvara.

Kursinnehåll för Autismspektrumtillstånd 1

– Diagnoskriterier, förekomst och orsaker
– Teorier och vanliga begrepp för att förstå underliggande förklaringar och centrala svårigheter
– Kort genomgång av andra närliggande och överlappande diagnoser och tillstånd
– KASAM och rollen som personlig assistent
– Kommunikation och kommunikativa anpassningar

Steg 2:
Vår introduktionsutbildning om Autismspektrum består av Autism steg 1 och 2. Du kan gå Autism steg 2 om du tidigare har gått Autism steg 1 som heldag eller som 2 Skype föreläsningar. Utbildningen ger dig ökad förståelse för diagnosen och vad den innebär för dig som assistent i din yrkesroll. Den ger dig konkreta verktyg och metoder.

Kursinnehåll för Autismspektrumtillstånd steg 2:

– Betydelsen av ett enhetligt förhållningssätt
– Vad problemskapande beteenden är och hur kan vi förstå det utifrån en stressmodell
– Lågaffektivt bemötande
– Kartläggning
– Vad får vi inte göra – vad säger lagen?

Ring oss!