Kostnadsfri juridisk hjälp

Juridiken kring personlig assistans kan vara komplicerad och många har inte kunskapen eller orken att sätta sig in i den. Därför finns vi här. På FMF Assistans är vi experter på Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken (SFB).

Varje år hjälper våra sakkunniga medarbetare ett 30-tal familjer att få den personliga assistans de är berättigade till. Vi kommer gärna ut på ett hembesök till dig där vi går igenom din familjs specifika behov. All juridisk hjälp gällande personlig assistans vi erbjuder är dessutom kostnadsfri.

För att få assistansersättning behöver man uppfylla följande villkor:

 

• Man ska omfattas av LSS, vilket man gör om man har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd eller service.

 

• Ha en funktionsnedsättning som innebär stora svårigheter i det dagliga livet.

 

• Man behöver hjälp i viss omfattning med att till exempel tvätta sig, klä på sig, kommunicera, äta eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen.

 

• Omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet, vilket i regel gäller alla som har varit bosatta i landet över ett år.

Kontakta oss om personlig assistans

 

Vi erbjuder alltid gratis juridisk expertis så behöver du hjälp eller har frågor, är du alltid välkomna att höra av dig så tar en kundansvarig kontakt med dig.