fbpx

Covid-19 inför semestertiderna

Vi närmar oss nu semestertider samtidigt som vi fortfarande har en pågående samhällsspridning av sjukdomen covid-19. Av den anledningen vill vi på FMF Assistans påminna våra kunder och anställda om vad som gäller under denna sommar.

Rutiner för att hindra smittspridning.
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) gäller fortfarande. Det går att ta del av den senast uppdaterade lydelsen av dessa genom att följde nedanstående länk:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202031/

De rutiner som finns för basal handhygien m.m. för att hindra smittspridning gäller alltså fortfarande trots att vi börjat se en gradvis öppning av det svenska samhället och trots att allt fler människor är i rörelse utomhus.

Se även vår påminnelse om basal handhygien

Om ni planerar semesterresor, tänk på Folkhälsomyndighetens råd inför sommaren:
Sen den 13 juni har symtomfria personer att kunnat resa inom Sverige igen. Detta innebär att det blivit möjligt att genomföra semesterresor. Med tanke på att det fortfarande finns en pågående samhällsspridning av sjukdomen covid-19 vill FMF Assistans fortfarande avråda våra kunder från mera omfattande semesterresor eftersom dessa kan leda till svårigheter med att i praktiken följa lokala rutinerna för att minska risken för smittspridning. Det kan även leda till svårigheter för FMF Assistans att säkerställa att personal skyndsamt får tillgång till skyddsutrustning om kunden insjuknar i covid-19 medan de befinner sig på en annan ort.

Om man ändå planerar en resa bör man i vart fall ta del av Folkhälsomyndighetens råd inför sommaren, så att resan kan genomföras på ett säkert sätt:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/sommaren-med-covid-19/

Tänk även på att samma regler som gäller på den normala arbetsplatsen för att minska smittspridning även gäller i hotellrum eller motsvarande!

Semestertider innebär att personal går på semester:
Under sommarmånaderna brukar FMF Assistans kundansvariga gå på semester. När en kundansvarige går på semester så förmedlar de ut detta till sina kunder.

Om en kund insjuknar i covid-19 måste man naturligtvis fortfarande informera FMF Assistans för att vi ska ha möjlighet att hjälpa assistansgruppen. Vårt huvudkontor i Örebro kommer att vara bemannat under hela sommaren och om ens personliga kundansvarige inte är anträffbar på grund av att de gått på semester kan man istället använda vårt växelnummer 019-609 04 20 för att få hjälp.

Om växelnumret mot förmodan inte fungerar kan man även ringa personal direkt på deras arbetstelefoner. Kontaktuppgifter finns här.

Under sommaren är det även vanligt att man tar in sommarvikarier för att ordinarie personal ska ha möjlighet att gå på semester. Kom ihåg att säkerställa att även era vikarier är medvetna om vilka rutiner som gäller för att hindra smittspridning på arbetsplatsen!

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg
Vi har uppmärksammat att Folkhälsomyndigheten den 25 juni uppdaterade sina rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg så att de även gäller vid misstanke om covid-19. Vi konstaterar dock att detta inte påverkat våra befintliga interna rutiner för hur vi hanterar misstanke om covid-19 eftersom FMF Assistans redan hade rutiner som var mera omfattande än vad Folkhälsomyndighetens rekommendationer egentligen krävde.

För anställda gäller fortfarande att man redan vid lindriga sjukdomssymtom ska stanna hemma.

Om man misstänker att en kund insjuknat i covid-19 ska man börja med att ringa 1177 för att få denna misstanke bekräftad. Kontakta därefter er kundansvarige (eller ring FMF Assistans växelnummer om kundansvarige inte är anträffbar eftersom de är på semester) för att få hjälp med provtagning, skyddsutrustning och stärkta interna rutiner för att förhindra ytterligare smittspridning inom arbetsgruppen.

Se även följande nyhetsbrev från FMF Assistans för hur smittfrihet efter covid-19 ska bedömas.

Symtom för covid-19 är feber, torrhosta, trötthet, andnöd och muskelvärk, men även halsont och huvudvärk samt magbesvär med diarréer kan förekomma. Bortfall av lukt- och smaksinne kan också vara ett symtom på covid-19.

Sammanfattning
Trots att det nu är fint väder och människor allt mera börjar röra sig ute så gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Iaktta försiktighet när ni rör er i samhället och säkerställ att ni klarar av att följa de rutiner som gäller även när ni inte befinner er på den ordinarie arbetsplatsen. FMF Assistans huvudkontor stänger inte under sommaren, utan vi är fortsättningsvis kontaktbara genom vårt växelnummer 019-609 04 20.

Ring oss!