fbpx

Vi vill att våra medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats och veta vad de ska göra om olyckan skulle vara framme. Ett hjärt‐ eller luftvägsstopp kommer plötslig och ju tidigare man startar räddningsinsatserna, desto större överlevnadschans har den drabbade. Tanken är att du med vår HLR och första hjälpen‐utbildning ska få tillräckligt med kunskap för att hantera en akut situation, genom att reagera och agera.

HLR utbildningarna är anpassade efter covid-19 och vår utbildare följer de senaste riktlinjerna från HLR rådet där åtgärder har vidtagits.

Vi vill kunna genomföra utbildningar av kvalité med högsta prio på säkerhet.

  • Symptomfria deltagare
  • Fysiska moment minimerade
  • Munskydd till deltagare & kursledare
  • Handsprit tillgängligt
  • Varsin docka

Kursinnehåll:

Kurslängd: HLR utbildning utan tillägg 2,5h
Kurslängd: HLR utbildning med tillägg (1-3st) 3h
Paus 15 minuter inräknad.

Diplom: Skickas digitalt till alla deltagare som genomfört HLR utbildning och blivit godkänd enligt HLR rådets riktlinjer.

Innehåll: Hjärt- Lungräddning Vuxen med hjärtstartare + första hjälpen

Medvetandekontroll, andningskontroll, stroke, larmrutiner, stabilt sidoläge, fria luftvägar, luftvägsstopp (heimlichmanöver), inblås, kompressioner, kramper/epilepsi, praktisk träning med dockor och genomgång av hjärtstartare.

Innehåll : Hjärt- Lungräddning Barn 0-1 år samt 1 år – pubertet med hjärtstartare + första hjälpen.

Medvetandekontroll, andningskontroll, stroke, larmrutiner, fria luftvägar, luftvägsstopp (heimlichmanöver), inblås, kompressioner, stabilt sidoläge, kramper, epilepsi, praktisk träning med dockor och genomgång av hjärtstartare.

Möjligt för tillägg enligt önskemål: Brännskador, ögonskador, fallolyckor, förflyttningar, allergier, astma, tryckförband/blödning, elolyckor, buktrauma, chock, skall/nackskador, drunkning eller genomgång av specifikt förbandsmaterial.

Om andra symptom eller tillägg önskas utöver ovan nämnda finns det möjlighet. Ange önskemål vid bokningstillfälle.

Vår utbildare justerar utbildningen utefter önskemål och kan även utbilda i Barn HLR vid efterfrågan.

Detta bör framkomma vid bokning då förberedelser med specifika dockor och presentationer behöver göras av utbildare.

Frågor?
Anna Windh
Tel: 073-734 33 91
E-post: anna.windh@fmfassistans.se

 

Ring oss!