fbpx

Information gällande covid-19

Notis om att Försäkringskassans information avseende den pågående covid-19 epidemin har uppdaterats

Vi har tidigare hänvisat till Försäkringskassans webbartikel ” Coronaviruset – det här gäller” för information om vilken rätt till stöd man har gentemot Försäkringskassan. Vi önskar nu uppmärksamma om att Försäkringskassans har uppdaterat den information som finns till handa på Försäkringskassans hemsida.

På följande länkar går det att läsa vad som gäller för kunder och anställda som blir berörda av sjukdom i dagsläget:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler/faqcorona-anstalld-arbetssokande

Vi vill särskilt uppmärksamma avseende den slopade karensdagen att Försäkringskassan har för avsikt att betala ut ersättningen retroaktivt, men att man ännu inväntar att regeringen formellt fattar beslut om detta. När detta beslut är fattat kommer det att vara möjligt att ansöka om ersättningen via Försäkringskassans e-tjänst ”Mina Sidor”.

Det kommer alltså att vara varje anställds egna ansvar att ansöka om denna ersättning när detta blir möjligt. Arbetsgivare kommer att fortsätta att göra karensavdrag som vanligt.

FMF Assistans AB följer utveckling hos Försäkringskassan och kommer att sträva efter att informera våra kunder och anhöriga om vi upptäckter att Försäkringskassan ändrar sina instruktioner till allmänheten. Vi vill dock påminna om att vi alla har ett gemensamt ansvar att hålla oss uppdaterade om vilka rekommendation och regler som gäller i dagsläget!

Ring oss!