fbpx

Information inför jul och nyår

Inför storhelgen
Under den rådande covid-19 pandemin är det viktigt att de aktiviteter som man kanske planerar att göra tillsammans i assistansgruppen under storhelgen görs på ett smittsäkert sätt. Det är därför viktigt att alla uppmärksammar och tar hänsyn till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten nu publicerat inför kommande helger och högtider.

Ni kan hitta Folkhälsomyndighetens fullständiga rekommendationer här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/jul-och-andra-hogtider/

Sammanfattningsvis rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla begränsar antalen möten under storhelgen och gör anpassningar för att kunna hålla avstånd, att man är observanta på sjukdomssymtom och är beredda att ställa in möten med andra människor för att undvika risken för smittspridning, samt att man helst umgås i mindre kretsar och att man undviker att ingå i flera olika grupper. Folkhälsomyndigheten vill även att alla tänker på att man även ska resa säkert, att man undviker trängsel och att traditioner firas på ett smittsäkert sätt. Välj till exempel en tomte från den mindre kretsen som man umgås med!

Vi uppmärksammar även att den 14 december så ersätts Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råden med nationella råd istället. De nationella råden går att läsa här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5da13979cd774f33ae44527f442221bd/andring-foreskrifter-allmanna-rad-hslf-fs-2020-12-gallerfrom-2020-12-14.pdf

Ring oss!