Information om annan omsorgsverksamhet stänger

Regeringens har beslutat att smittskyddslagens bestämmelser om allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom ska tillämpas på sjukdomen covid-19, vilket innebär att Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare vid behov kan vidta extraordinära smittskyddsåtgärder. Detta har … Fortsätt läsa Information om annan omsorgsverksamhet stänger