fbpx

Lagändring LSS

Den 3 juni 2020 röstade Sveriges riksdag igenom lagförslaget att personlig assistans ska beviljas för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning.

Den nya lagändringen innebär ett förtydligande och förenkling av den tidigare lagändring som trädde i kraft 1 november 2019 angående andning och den rättspraxis som finns angående rätten till hjälp med matning för personer som sondmatas. Den nya lagändringen kommer göra det enklare för personer som har behov av hjälp med andning eller sondmatning att styrka sina hjälpbehov och få personlig assistans för detta. Lagändringen förtydligar även att inget föräldraansvar ska avräknas för dessa hjälpbehov, något som tidigare var osäkert i rättspraxis. Slutligen gör lagförslaget det betydligt enklare att beviljas personlig assistans under den tid som man deltar i barnomsorg eller skola, förutsatt att man har behov av hjälp med andning eller sondmatning.

Sammanfattningsvis lär denna lagändring göra det enklare för personer med andningsproblematik och sondmatning att styrka sin rätt till stöd för dessa hjälpbehov, vilket kommer att leda till en större rättssäkerhet i Försäkringskassans beslut. Det kommer även att bli betydligt enklare att få rätt till personlig assistans medan man är i skolan.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2020. Ni kan själva ta del av lagförslaget här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/personlig-assistans-for-samtliga-hjalpmoment-som_H701SoU16

Om ni undrar om lagändringen kan påverka er egen personliga assistans så är ni välkomna att kontakta er kundansvarige!

Ring oss!