fbpx

Med anledning av den ökade smittspridningen

Med anledning av den ökade smittspridningen
Eftersom vi nu åter ser en ökad smittspridning av covid-19 i samhället vill vi påminna att de råd som finns för att förhindra spridning av covid-19 fortfarande gäller. Detta betyder att följande information som vi publicerade tidigare under året fortfarande är aktuell:

Instruktioner och regler för att undvika smittspridning av covid-19:
https://fmfassistans.se/instruktioner-och-regler-for-att-undvika-smittspridning-av-coronavirus/

Om basal handhygien:
https://fmfassistans.se/paminnelse-om-basal-handhygien/

Folkhälsomyndighetens vägledning för hur smittfrihet efter covid-19 ska bedömas:
https://fmfassistans.se/ny-vagledning-fran-folkhalsomyndigheten/

Det är viktigt att alla anställda fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, och att vi inte släpper på de rutiner som vi införde under våren för att bekämpa spridningen av covid-19!

Vi vill även särskilt uppmärksamma om att Folkhälsomyndigheten infört lokala allmänna råd i ett flertal regioner i Sverige:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

De lokala allmänna råden gäller i följande regioner:

Stockholm:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-stockholm.pdf

Uppsala:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/inforande-av-lokala-allmanna-rad-hslf-fs-2020-12-uppsala-lan-folkhalsomyndighetens-beslut-20-okt-2020.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-uppsala-forlangning.pdf

Östergötland:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-ostragotaland.pdf

Skåne:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/inforande-av-lokala-allmanna-rad-hslf-fs-2020-12-skane-lan-folkhalsomyndighetens-beslut-27-okt-2020.pdf

Västra Götaland
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-vastra-gotaland.pdf

Sammanfattningsvis gäller särskilt i dessa regioner följande råd:
• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Vi vill särskilt påtala att när man planerar vilka aktiviteter man ska göra tillsammans med kunden, så ska man ta de lokala råden i beaktan. Har man planerat personalmöten eller motsvarande ska man om möjligt försöka skjuta upp dessa eller alternativt genomföra dem digitalt (här kan er kundansvarige vara behjälplig med den tekniska biten!).

Just nu sker utvecklingen av de lokala allmänna råden mycket snabbt, och vi uppmanar därför anställda utanför de berörda regionerna att dagligen hålla sig informerade om Folkhälsomyndighetens råd eftersom det kan ske plötsliga förändringar.

Slutligen vill vi uppmärksamma om att Försäkringskassan har uppdaterat sina regler:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Från och med den 1 november ska man inkomma med ett sjukintyg dag 15 i sjukperioden. Har man vabbat ska man från och med den 1 november inkomma med läkarintyg dag 8 av barnets sjukperiod.

Ring oss!