fbpx

Syfet med Motiverande samtal (MI) är att ha det som kommunikationsstöd vid förändringsarbete som assistansanvändaren önskar men på grund av sin funktionsnedsästtning inte klarar att genomföra på egen hand.
Vi går igenom hur vi kan koppla användandet av MI till intentionen med LSS och förståelsen för funktionsnedsättningen och med respekt och utgångspunkt från assistansanvändarens autonomi.

Kursinnehåll MI‐Motoverande samtal

– Vad är MI, för vem, när och hur
– Redskap/färdigheter (Akivt lyssnande, skapa allians, reflektion, öppna och slutna frågor, be om lov-fråga, sammanfattningar, forskning, empati, respekt)
– Visuella samtalsverktyg (Skalor, ritprat, sociala berättelser, att göra listor, plus och minus listor, ambivalenskors)

Ring oss!