fbpx
Läs mer

Våra utbildningar finns till för dig

För dig och alla andra som arbetar hos oss som personlig assistent och arbetsledare. Det finns många utbildningar öppna för anmälan under våren men du hittar redan nu även höstensLäs mer

Läs mer

Information om Astra Zenecas

Astra Zenecas vaccin mot covid-19 har som en försiktighetsåtgärd pausats av Folkhälsomyndigheten i väntan på att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket ska hinna utreda rapporter om misstänkta biverkningar av vaccinet.Läs mer

Läs mer

Vid utlandsresa och karantän

Traditionellt brukar resandet öka den här tiden på året i samband med att sportlov och påsklov inträffar. Vi vill därför uppmärksamma er på Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende resande utanför Sverige ochLäs mer

Läs mer

Tack för 2020!

Så var vi framme vid slutet av detta märkliga år 2020 För oss på FMF Assistans har det varit en utmaning på många plan, inte minst runt bemanning. En slutkördLäs mer

Läs mer

Information inför jul och nyår

Inför storhelgen Under den rådande covid-19 pandemin är det viktigt att de aktiviteter som man kanske planerar att göra tillsammans i assistansgruppen under storhelgen görs på ett smittsäkert sätt. DetLäs mer

Läs mer

Skyddsvisir till alla arbetsgrupper, uppdatering

Skyddsvisir till alla arbetsgrupper, uppdatering Förra veckan började FMF Assistans skicka ut visir till alla arbetsgrupper för att varje anställd skulle få ett personlig visir, se den ursprungliga nyhetsartikeln här:Läs mer

Läs mer

Visir till alla arbetsgrupper

Folkhälsomyndigheten har nyligen i sin uppdatering av sitt kunskapsunderlag ”Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg” rekommenderat att personal ska användaLäs mer

Läs mer

Vi avstår fysiska möten som APT och Julbord

Vi avstår fysiska möten som APT och Julbord – det ska ni också göra! Det blir en annorlunda december. FMF har under flera år bjudit in kunder anhöriga och assistenterLäs mer

Läs mer

Vad gäller vid covid-19 smitta?

Vad gäller vid covid-19 smitta? Den rådande covid-19 pandemin fortsätter och vi ser nu i Sverige åter en ökad smittspridning som har lett till att lokala allmänna råd har utfärdatsLäs mer

Läs mer

Uppdatering avseende lokala allmänna råd

Uppdatering avseende lokala allmänna råd Folkhälsomyndigheten har nu även utfärdat lokala allmänna råd i följande regioner: Dalarna: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-dalarna.pdf Gotland: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-gotland.pdf Kalmar: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-kalmar.pdf Norrbotten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-norrbotten.pdf Värmland: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-varmland.pdf Västerbotten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-vasterbotten.pdf Västmanland: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-vastmanland.pdfLäs mer

Läs mer

Uppdatering avseende lokala allmänna råd

Uppdatering avseende lokala allmänna råd Folkhälsomyndigheten har nu även utfärdat lokala allmänna råd i följande regioner: Kronoberg: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-kronoberg.pdf Sörmland: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-sodermanland.pdf Detta innebär att lokala allmänna råd nu råder i Halland,Läs mer

Läs mer

Uppdatering avseende lokala allmänna råd

Uppdatering avseende lokala allmänna råd Folkhälsomyndigheten har nu även utfärdat lokala allmänna råd i följande regioner: Halland: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-halland.pdf Jönköping: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-jonkoping.pdf Örebro: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-orebro.pdf Detta innebär att lokala allmänna råd nu råderLäs mer

Läs mer

Med anledning av den ökade smittspridningen

Med anledning av den ökade smittspridningen Eftersom vi nu åter ser en ökad smittspridning av covid-19 i samhället vill vi påminna att de råd som finns för att förhindra spridningLäs mer

Läs mer

Inställda planerade aktiviteter

Vi gör vad vi kan för att minska risken för smittspridning. I ett läge där samhället fortfarande förhåller sig till en pandemi och covid 19 behöver vi tyvärr ställa inLäs mer

Läs mer

Covid-19 inför semestertiderna

Vi närmar oss nu semestertider samtidigt som vi fortfarande har en pågående samhällsspridning av sjukdomen covid-19. Av den anledningen vill vi på FMF Assistans påminna våra kunder och anställda omLäs mer

Läs mer

Lagändring LSS

Den 3 juni 2020 röstade Sveriges riksdag igenom lagförslaget att personlig assistans ska beviljas för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning. Den nya lagändringen innebärLäs mer

Läs mer

Ny vägledning från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har den 19 maj 2020 publicerat ny vägledning för hur smittfrihet efter covid-19 ska bedömas. Folkhälsomyndighetens originella text kan hittas på följande länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/ny-vagledning-om-smittfrihet-efter-covid-19/ Eftersom vår verksamhet ingår iLäs mer

Läs mer

Påminnelse om basal handhygien

Örebro 2020‐04-08 FMF Assistans AB följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har som arbetsgivare ett övergripande ansvar då det kommer till rutiner för att förhindra smittspridning inom verksamheten. Som anställd hos FMFLäs mer

Läs mer

Uppdatering Försäkringskassans information avseende den pågående covid-19

Vi har tidigare hänvisat till Försäkringskassans webbartikel ”Coronaviruset – det här gäller” för information om vilken rätt till stöd man har gentemot Försäkringskassan. Vi önskar nu uppmärksamma om att FörsäkringskassansLäs mer

Läs mer

Information gällande covid-19

Notis om att Försäkringskassans information avseende den pågående covid-19 epidemin har uppdaterats Vi har tidigare hänvisat till Försäkringskassans webbartikel ” Coronaviruset – det här gäller” för information om vilken rättLäs mer

Läs mer

Information about Covid-19 in other languages

Örebro 2020-03-26       Information from the Public Health Agency of Sweden about covid-19 can be found in other languages here: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/  

Läs mer

Om verksamhet enligt skollagen stänger

Om verksamhet enligt skollagen stänger Sveriges riksdag har nu antagit Utbildningsutskottets förslag till en lag som möjliggör stängning av verksamheter på skolområdet. Lagen börjar gälla den 21 mars 2020, menLäs mer

Läs mer

Information om annan omsorgsverksamhet stänger

Regeringens har beslutat att smittskyddslagens bestämmelser om allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom ska tillämpas på sjukdomen covid-19, vilket innebär att Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare vid behov kan vidta extraordinära smittskyddsåtgärder. Detta harLäs mer

Läs mer

Instruktioner och regler för att undvika smittspridning av Coronavirus

Örebro 2020‐03‐12 FMF Assistans AB följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har som arbetsgivare ett övergripande ansvar då det kommer till rutiner för att förhindra smittspridning inom verksamheten. Som anställd hos FMFLäs mer

Läs mer

PM gällande Coronaviruset (covid-19)

Örebro 2020-03-12     Än så länge har Coronaviruset en begränsad spridning i Sverige och Folkhälsomyndigheten, som är ansvarig statlig myndighet när det kommer till smittskyddsfrågor, bedömer risken för allmän spridning iLäs mer

Läs mer

Möt Anna Windh – vår nya kundansvariga handledare

Anna Windh började hos FMF Assistans i början av mars i en helt ny roll som kundansvarig handledare. En roll som kortfattat innebär att hon har ett extra fokus påLäs mer

Läs mer

Marie bytte till FMF Assistans: ”Det bästa beslutet jag tagit”

Assistenten Marie Tvetmark bytte till FMF Assistans tillsammans med sin bror Jörgen och hans assistenter i maj 2019 – efter många år i kommunal regi. Marie berättar deras historia, omLäs mer

Läs mer

Kampen för Lokes rätt till personlig assistans

Sedan 2017 har FMF Assistans hjälpt sexårige Loke, som har Dravets syndrom och svår utvecklingsstörning, i hans kamp för rätt till personlig assistans. I augusti detta år vann Loke, tillsammansLäs mer

Läs mer

Bowlingträff i Järfälla

Välkommen till årets roligaste Bowlingträff! Vi på FMF Assistans bjuder in Dig och din familj med assistenter till en rolig förmiddag i Järfälla på bowling Bull den 16 november. PortarnaLäs mer

Läs mer

Moas assistenter gav henne ett mer aktivt och innehållsrikt liv

Moa är 10 år och tampas med diagnoser som autism och Dravets syndrom. Dessa har orsakat att hon dagligen får kraftiga EP-anfall och behöver ibland färdas med helikopterambulans till sjukhusetLäs mer

Läs mer

Assistenterna blev en del av vår familj

Annika var i flera år rädd för att låta assistenter ta över omvårdnaden för hennes son Björn. I 15 år tog hon själv hand om honom. När FMF Assistans hördeLäs mer

Läs mer

Möt vår chefsjurist, Robin!

Robin Käcko har arbetat som jurist hos FMF Assistans sedan januari 2017. Sedan dess har han inte bara hunnit ta över chefsjuristsrollen, utan även samlat på sig stora kunskaper omLäs mer

Läs mer

Nytt lagförslag om LSS

Socialminister Lena Hallgren presenterade idag den 21 februari 2019 en proposition på lagändring som innebär att hjälp med andning och sondmatning skulle omfattas av de grundläggande behoven vid bedömning avLäs mer

Läs mer

Nya regler kring kontrolluppgifter

Nya regler kring kontrolluppgifter Från den 1/1-2019 skall arbetsgivaren rapportera till Skatteverket vad varje anställd har haft för lön och skatt varje månad. Rapporteringen sker till AGI, Arbetsgivardeklaration och ärLäs mer

Läs mer

Nya regler för karens

Nya regler gällande karens From 1/1-2019 så är det nya regler gällande karens. Det kommer vara ett karensavdrag istället för en karensdag, det nya avdraget är 20% av genomsnittlig veckoarbetstid.Läs mer

Läs mer

Nyhetsbrev Oktober

Sommaren 2018 Den här sommaren kommer vi för alltid att prata om. För många innebär dessa sommarmånader semester med sol och bad, medans sommar för många av våra assistenter innebärLäs mer

Läs mer

Bad, Spa och Pizza

Söndagen 11:e november, så bjuder vi in dig, din familj och dina assistenter till en härlig kväll med bad och pizza. Samling vid Odenbadet 16:30 – vi avslutar kvällen cirkaLäs mer

Läs mer

Julbord 2018

Visst känns det tidigt att redan nu boka in julbord i kalendern, men vi vet ju alla hur otroligt snabbt tiden går och hur snabbt dessa decemberdagar fylls. I årLäs mer

Läs mer

Radioprofilen som vägrar ge upp

Mats Dahlberg är ett känt ansikte, eller röst, för många sportintresserade. I över 30 år har vi kunnat höra hans intensiva sportreferat när vår tids största alpina stjärnor hävt sigLäs mer

Läs mer

Nytt från juristen

Som många av er kanske redan vet så meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen en ny dom fredagen den 13 april 2018. Sammanfattningsvis innebär den nya domen att sondmatning och andra egenvårdsinsatser somLäs mer

Ring oss!