fbpx

Nytt lagförslag om LSS

Socialminister Lena Hallgren presenterade idag den 21 februari 2019 en proposition på lagändring som innebär att hjälp med andning och sondmatning skulle omfattas av de grundläggande behoven vid bedömning av en funktionshindrads rätt till personlig assistans. Detta innebär ett förtydligande av Högsta Förvaltningsrättens dom i målnummer 682-17 om att sondmatning är ett grundläggande behov. Det innebär även att de som behöver hjälp med sin andning även kommer att kunna börja beviljas hjälp för detta som ett grundläggande behov (något som inte egentligen är möjligt enligt gällande rätt). I förslaget så föreslår man en lagändring som skulle börja gälla redan den 1 juli 2019. Lägg dock märke till att detta fortfarande enbart är ett förslag.

Mer information och källa.

Vi vill även poängtera att detta förslag inte är relaterat till den uppmärksammade LSS-utredningen ”SOU 2018:88; Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning” som publicerades den 10 januari 2019, utan detta verkar vara ett helt nytt initiativ av regeringen.

De som själva önskar att läsa igenom Regeringens proposition kan hitta den här.

Robin Käcko
Chefsjurist, FMF Assistans

Ring oss!