fbpx

PM gällande Coronaviruset (covid-19)

Örebro 2020-03-12    

Än så länge har Coronaviruset en begränsad spridning i Sverige och Folkhälsomyndigheten, som är ansvarig statlig myndighet när det kommer till smittskyddsfrågor, bedömer risken för allmän spridning i landet som mycket hög.

Beaktat den mediala uppmärksamhet som råder kring sjukdomen tycker vi som företag ändå att det är viktigt att tydliggöra vår hållning.

Medarbetare som varit på resa eller på annat sätt kan ha exponerats för coronavirus har skyldighet att berätta det för arbetsgivaren innan hen kommer tillbaka till jobbet, enligt smittskyddslagen. Hen ska också ringa vården (1177 Vårdguiden) för att få information om provtagning med mera. Samma gäller den som exponerats för coronavirus genom kontakt med nära anhörig som konstaterats bära på smitta.

Den som av läkare konstaterats bära på smitta, men inte är sjuk, får inte komma till arbetsplatsen och kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Läs mer om smittbärarpenning på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten är för närvarande att den som inte har symptom på sjukdom kan arbeta som vanligt.

Har du vanliga sjukdomssymtom gäller gentemot FMF Assistans våra ordinarie rutiner för sjukskrivning.

I det fall medarbetaren arbetar med en person med nedsatt immunförsvar iakttas samma försiktighet som vid andra influensor.

Vi rekommenderar alla att följa Folkhälsomyndighetens och WHOs råd till allmänheten för att minska riskerna för smitta.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Eftersom det finns en risk att mängden sjukskrivningarna kommer att öka måste vi vara mera beredda på plötslig sjukfrånvaro i våra arbetsgrupper. Det kan därför bli nödvändigt med snabba schemaändringar för att vi ska kunna säkerställa att assistansen utförs med god kvalitet. Våra kunder har ett stort omsorgsbehov som måste kunna tillgodoses i vardagen. Därför ber vi alla anställda att vara extra uppmärksamma och anträffbara utifall att vi måste ändra i schema med kort varsel.

I det fall där man misstänker att kund har exponerats för smitta gäller samma råd som när en medarbetare misstänks vara smittad. Hen ska ringa vården (1177 Vårdguiden) för att få information om provtagning med mera. Om en läkare fattar beslut om isolering av kund kommer FMF Assistans att samarbeta med kundens hemkommun och sjukvården. Till dess att läkare fattar beslut om isolering skall medarbetarna fortsätta gå till arbetsplatsen som vanligt om inget annat uppges.

Vi råder alla våra arbetsgrupper att senarelägga eventuella personalmöten, utbildningar och liknande samt att inte utföra fritidsaktiviteter som kan utsätta kunden för smitta.

FMF Assistans har en krishanteringsgrupp som ständigt följer utvecklingen och vi fortsätter hålla vår hemsida och Facebook uppdaterade vartefter nya råd och riktlinjer kommer från Folkhälsomyndigheten.

Ni kan även ta del av Folkhälsomyndighetens frågor och svar på denna länk.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Vid frågor om Corona hänvisar vi till 1177 i första hand.

Vid frågor för att lösa praktiska problem för att säkerställa utförandet av assistansen, kontakta er kundansvarige.

Bästa hälsningar
Kristina Wetterstrand
Verksamhetschef
kristina.wetterstrand@fmfassistans.se
072-300 37 76

Ring oss!