fbpx

Utmanande beteenden är något man kan ställas inför när man arbetar med människor. Vilka strategier och vilket bemötande man har i de situationerna är avgörande för hur dessa situationer utvecklar sig och därför är det vikigt att man har kunskap och beredskap att möta människor i kaos.

PSB ‐LAB är en utbildning där vi går igenom utmanande beteenden och svåra situationer på tre nivåer:

Det långsiktiga arbetet i vardagen
– Vilka redskap behöver vi för att skapa en vardag som är glädjefylld, meningsfull, begriplig och hanterbar?
– Vilka vanliga stressfaktorer finns i våra brukares vardag och hur kan man göra förändringar som bidrar till att minska onödig stress?
– Hur skapar vi tillit?

När det inte rikgt blir som vi tänkt:
– Alla människor har rätt att säga nej. Det är då det pedagogiska arbetet börjar. Hur gör vi det lätt att säga Ja?
– Vi går igenom hur man kan kravanpassa vardagen och arbeta med avledning.
– Hur hjälper vi personen att behålla självkontrollen?

När personen, trots insatser på tidigare nivåer, hamnar i kaos:
Ibland händer saker om är svåra att förebygga eller förutse. Då behöver vi ha kunskap om hur vi möter människor som håller på att förlora kontrollen och hamnat i stress, kaos. Vi går igenom fysiska strategier för att hantera situationer som är, eller riskerar att bli, våldsamma, på ett sätt som hjälper personen att återfå självkontroll.

Strategierna är inspirerade och hämtade från Studio III och lågaffekvt bemötande. Som modell för att förstå och kartlägga utgår vi ifrån Bo Hejlskov Elvéns stress och belastningsmodell. Vi kommer också att tittpå lagstiftningen på området, göra praktiska övningar samt ha gruppdiskussioner.

Ring oss!