fbpx

Så arbetar vi

Att ansöka om personlig assistans kan vara tidskrävande och många upplever det som svårt och jobbigt. Reglerna är många, byråkratin är krånglig och ofta räcker orken inte till. Därför finns vi här. När du kommer till oss tar vi över. Vi sköter alla delar i din ansökan och kontakten med berörda myndigheter. Vi finns även här för att sedan hitta rätt assistent för just dig och din familj.

Vårt mål är alltid att ni ska kunna leva som vilken annan familj som helst och att vi tillsammans ska se till att ni har en god livskvalitet. Att du får allt det stöd som du behöver och har rätt till enligt svensk lag är en självklarhet för oss. Men vi nöjer oss aldrig där. Vi arbetar dagligen med att ge dig och din familj mervärden, både praktiska som medmänskliga.

Det skall vara enkelt att söka assistans
Så här ser det vanligtvis ut när en familj kommer till oss för hjälp:

 

 

1.

Den första kontakten

Vägen till rätt personlig assistans börjar ofta med ett mail eller telefonsamtal. Tillsammans bestämmer vi en tid och plats för ett personligt möte. Vanligast är att vi kommer ut på hembesök men självklart är du välkommen till ett av våra kontor. När vi är överens om ett samarbete skriver vi ett avtal.

 

2.

 Strategi och ansökan

Din kontakt på FMF Assistans tar en rådgivande roll och säkerställer att din ansökan sker med rätt strategi. Sedan sköter han eller hon allt pappersarbete och ser till att din ansökan lämnas in till rätt myndighet.

 

3.

Utredning

När vi har lämnat in din ansökan återkommer kommunen eller Försäkringskassan med en tid för utredning. Under utredningen görs en ”minut-för-minut-bedömning” där man går igenom hur en typisk dag ser ut och hur stort behovet av personlig assistans är. Din kontakt på FMF Assistans är med och hjälper till och stöttar under hela utredningen.

 

4.

Återkoppling

När utredningen är gjord går vi tillsammans igenom samtalsdokumentationen som gjordes under utredningen för att kontrollera att kommun eller Försäkringskassan har uppfattat allt korrekt. FMF Assistans kontaktar sedan kommunen eller Försäkringskassan för eventuella ändringar eller för ett godkännande.

 

5.

Beslut, kontakt och överklagan

När beslutet om personlig assistans har kommit går vi igenom det tillsammans. Om vi gemensamt kommer fram till att vi av någon anledning inte är nöjda med beslutet, kopplar vi in våra jurister och överklagar. Precis som allt annat, är en överklagan helt kostnadsfri för dig och din familj.

 

6.

Nu startar vi assistansen

När vi är nöjda med assistansbeslutet börjar arbetet med att hitta rätt assistent. Om du har en lämplig person i din närhet arbetar vi gärna med dem, annars påbörjar vi en rekrytering. För att dina önskemål ska uppfyllas få du och din familj självklart vara med under hela processen.

 

7.

Löpande samarbete

När väl assistenten eller assistenterna är på plats övergår arbetet i nästa fas och självklart följer vi med. Vi lyssnar noga på hur det fungerar och gör löpande justeringar efter din återkoppling.

 

Kontakta oss om personlig assistans

Om du tror dig ha rätt till personlig assistans, eller bara har frågor eller funderingar om hur vi jobbar med assistans, är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig och din familj till en bättre och tryggare vardag.

    Ring oss!