fbpx

Kostnadsfri juridisk hjälp vid personlig assistans

Juridiken kring personlig assistans kan vara komplicerad och många har inte kunskapen eller orken att sätta sig in i den. Därför finns vi här. På FMF Assistans är vi experter på Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken (SFB).

Varje år hjälper våra sakkunniga medarbetare ett 30-tal familjer att få den personliga assistans de är berättigade till. Vi kommer gärna ut på ett hembesök till dig, där vi går igenom din familjs specifika behov. All juridisk hjälp gällande personlig assistans som vi erbjuder är dessutom kostnadsfri.

För att få assistansersättning behöver man uppfylla följande villkor:

 

• Man ska omfattas av LSS. Lagen ska ge personer med funktionsnedsättning det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och leva som andra. Kommunen är skyldig att informera om lagen och se till att de personer som lagen gäller får den hjälp de behöver.

I lagens personkrets ingår tre grupper:
1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 

• Ha en funktionsnedsättning som innebär stora svårigheter i det dagliga livet.

 

• Man behöver hjälp i viss omfattning med att till exempel tvätta sig, klä på sig, kommunicera, äta eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen.

 

• Omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet, vilket i regel gäller alla som har varit bosatta i landet över ett år.

Kontakta oss om personlig assistans

 

Vi erbjuder alltid kostnadsfri juridisk expertis! Så behöver du hjälp eller har frågor, är du alltid välkomna att höra av dig så tar en kundansvarig kontakt med dig.

    Ring oss!