fbpx

 

Transparent Redovisning

 

Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om.
Vi känner stort ansvar för det uppdrag våra kunder givit oss och har lovat att göra vårt yttersta för att deras assistenter ska ha de bästa förutsättningarna för att lyckas i sitt arbete.

Vårt fokus är på kunden och deras assistenter – att vi växer måste ju vara ett gott betyg på det arbete vi gör!

Verksamhet

Verksamhet

Styrelse & ägare

Styrelse & ägare

Ekonomi

Ekonomi

Vi är öppna med vår redovisning

Verksamheten

Idag finns vi med kontor i Örebro, Skövde och Stockholm. Vi är verksamma över hela Sverige och utförde över 1,324 miljoner assistanstimmar 2020. Det arbetar 68% kvinnor och 32% män i företaget. Omsätter 372.337 miljoner (2020) med en rörelsemarginal på 7,81 % . Det arbetar ungefär 1550 assistenter och 24 tjänstemän på företaget.

Utbildningsnivå & erfarenhet

Att vi har en hög nöjdhet hos våra kunder och deras familjer bygger delvis på att ledande personal inom FMF Assistans själva har anhöriga med funktionsnedsättningar. Våra personliga erfarenheter ger en förståelse och kunskap som genomsyrar hela företaget. En annan viktig faktor är vår breda kunskap. Vår administrativa personal är experter inom sina områden och har relevant utbildning och erfarenhet.

Kollektivavtal & erfarenhet

Vi är medlemmar i KFO som går under fackförbundet Kommunal. Vi har kollektivavtal, goda anställningsförmåner och våra assistenter är alltid rätt försäkrade.

Många av våra assistenter är redan utbildade när vi anställer dem och de som inte är det erbjuder vi en introduktionsutbildning. Samtliga våra assistenter erbjuds dessutom individuell vidareutbildning. Vi är måna om våra kunders trygghet och säkerhet.

Kvalitet

Då verksamheten i FMF omfattas av 6 § LSS har FMF i den del av kvalitetsarbetet som avser insatsen personlig assistans utgått från föreskrifterna i (SOSFS 2011:9) Utgångspunkten i FMF:s kvalitetsarbete är att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet samt att tydliggöra företagets ledningssystem

 

Ledningsgruppen

VD

Benjamin Isasson

Tel: 076-175 30 10 E-post: benjamin.isasson@fmfassistans.se

Verksamhetschef

Kristina Wetterstrand

Tel: 072-300 37 76 E-post: kristina.wetterstrand@fmfassistans.se

Marknadsansvarig

Annika Florin

Tel: 076-175 30 11 E-post: annika.florin@fmfassistans.se

Ekonomichef

Gabriel Guner

Tel: 070-956 23 97 E-post: gabriel.guner@fmfassistans.se

Utbildning- och utvecklingsansvarig

Anna Windh

Tel: 073-734 33 91 E-post: anna.windh@fmfassistans.se

Chefsjurist

Robin Käcko

Tel: 070-963 36 24 E-post: robin.kacko@fmfassistans.se

Styrelse och Ägare

FMF Assistans AB ägs idag utav:
Arameic AB (Benjamin Isasson & Gabriel Guner) – Huvudägare och moderbolag
Usura Konsult AB (Rickard Grann)

Styrelsen består av:
Ordförande sedan 2010 Gabriel Güner
Ledamot sedan 2010 Benjamin Isasson
Ledamot sedan 2019 Rickard Grann

Verkställande Direktör sedan 2010 Benjamin Isasson

FMF Assistans AB ingår i en koncern med dotterföretagen:
Jengla Omsorg AB sedan 2018

Kontakta oss för mer information

 

Har du frågor om ovanstående, är du välkommen att kontakta oss.

    Ring oss!