fbpx

Att använda sig av bilder när du ställer frågor kan hjälpa en person att uttrycka sina åsikter. Att ställa frågor med hjälp av bilder kan användas exempelvis i kombination med Ansvarsfördelningsverktyget för att säkerställa delaktighet gällande hur assistansen ska utformas. Workshopen är inspirerad av metoden samtalsmatta.

Kursinnehåll Frågestund med matta och bilder:

– Kommunikativa rättigheter
– Vanliga kommunikativa svårigheter
– Hur man kan använda bilder och vad som krävs
– I vilka sammanhang kan bilder används för att personen ska uttrycka sina åsikter
– Flera egna övningar som görs parvis

Ställ frågor med bilder är en workshop där föreläsning varvas med flera egna övningar som man gör två och två.

Ring oss!