fbpx
Läs mer

Kommunikation och konflikthantering

Kommunikation & Konflikthantering Som arbetsledare behöver du kunskap och verktyg både om kommunikation och konflikthantering för att kunna växa som professionell samtalspartner. Som arbetsledare kan du behöva ha så kalladeLäs mer

Läs mer

Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik Tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd kan behövas för att vardagen ska bli mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är vi som personliga assistenter som behöver se vilka hjälpmedelLäs mer

Läs mer

Byt assistansbolag!

Alla delar i assistansen ska fungera – Byt assistansbolag till FMF Det är dina behov och önskemål som styr och det är just dessa som blir en del av vårLäs mer

Läs mer

Barn med personlig assistans

Barn med personlig assistans 1-2 Barn med personlig assistans behöver känna delaktighet, medbestämmande och en känsla av empowerment. Vi som arbetar med barn som är assistansberättigad måste beakta både barnetsLäs mer

Läs mer

Autism

Autismspektrumtillstånd 1 Utbildningen Autismspektrumtillstånd steg 1 består av två tillfällen som är föreläsningar på Teams, tre timmar vardera. Två veckor före kursstart så får du mail med länk till tillfälletLäs mer

Läs mer

Juridisk hjälp vid personlig assistans

Kostnadsfri juridisk hjälp vid personlig assistans Juridiken kring personlig assistans kan vara komplicerad och många har inte kunskapen eller orken att sätta sig in i den. Därför finns vi här.Läs mer

Ring oss!