fbpx

Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd kan behövas för att vardagen ska bli mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är vi som personliga assistenter som behöver se vilka hjälpmedel eller andra anpassningar som kan hjälpa individen till mer delaktighet och självständighet.

Kursinnehåll:

Välkommen till en utbildning som har helt fokus på tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd, vad det kan vara och vad det inte är. Vi tittar på olika hjälpmedel och diskuterar olika anpassningar för hur personen som vi möter bättre kan förstå och hantera sin vardag.

Vem kan delta?

För dig som arbetar med någon som behöver tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd (ex. stöd för bristande minne).
För personliga assistenter, anhöriga och arbetsledare.

Frågor?
Anna Windh
Tel: 073-734 33 91
E-post: anna.windh@fmfassistans.se

Anmälan:
Gör du via vår kalender.

Ring oss!