fbpx

Uppdatering avseende lokala allmänna råd

Uppdatering avseende lokala allmänna råd
Folkhälsomyndigheten har nu även utfärdat lokala allmänna råd i följande regioner:

Kronoberg:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-kronoberg.pdf

Sörmland:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-sodermanland.pdf

Detta innebär att lokala allmänna råd nu råder i Halland, Jönköping, Kronoberg, Uppsala, Skåne, Stockholm, Sörmland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland. Se en sammanställning från Folkhälsomyndigheten på följande länk:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Sammanfattningsvis gäller särskilt i dessa regioner följande råd:
• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Se även:
https://fmfassistans.se/med-anledning-av-den-okade-smittspridningen/

Ring oss!