fbpx

Uppdatering avseende lokala allmänna råd

Uppdatering avseende lokala allmänna råd
Folkhälsomyndigheten har nu även utfärdat lokala allmänna råd i följande regioner:

Dalarna:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-dalarna.pdf

Gotland:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-gotland.pdf

Kalmar:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-kalmar.pdf

Norrbotten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-norrbotten.pdf

Värmland:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-varmland.pdf

Västerbotten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-vasterbotten.pdf

Västmanland:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-vastmanland.pdf

Detta innebär att lokala allmänna råd nu råder i Dalarna, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland. Se en sammanställning från Folkhälsomyndigheten på följande länk:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Sammanfattningsvis gäller särskilt i dessa regioner följande råd:
• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
För invånare i Dalarna, Norrbotten, Värmland, Västmanland och Västerbotten gäller även att:
• Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Se även:
https://fmfassistans.se/med-anledning-av-den-okade-smittspridningen/

Ring oss!