Uppdatering avseende lokala allmänna råd

Uppdatering avseende lokala allmänna råd Folkhälsomyndigheten har nu även utfärdat lokala allmänna råd i följande regioner: Dalarna: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-dalarna.pdf Gotland: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-gotland.pdf Kalmar: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-kalmar.pdf Norrbotten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-norrbotten.pdf Värmland: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-varmland.pdf Västerbotten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-vasterbotten.pdf Västmanland: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-vastmanland.pdf … Fortsätt läsa Uppdatering avseende lokala allmänna råd