Uppdatering avseende lokala allmänna råd

Uppdatering avseende lokala allmänna råd Folkhälsomyndigheten har nu även utfärdat lokala allmänna råd i följande regioner: Halland: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-halland.pdf Jönköping: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-jonkoping.pdf Örebro: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-orebro.pdf Detta innebär att lokala allmänna råd nu råder … Fortsätt läsa Uppdatering avseende lokala allmänna råd