fbpx

Vad gäller vid covid-19 smitta?

Vad gäller vid covid-19 smitta?
Den rådande covid-19 pandemin fortsätter och vi ser nu i Sverige åter en ökad smittspridning som har lett till att lokala allmänna råd har utfärdats i ett stort antal län i Sverige. För att göra det enklare för våra kunder, anhöriga till kunder samt anställda att veta vad som gäller vid covid-19 smitta så har vi på FMF Assistans därför gjort denna sammanställning och förtydligande av tidigare information för att göra det mera överskådligt vad som gäller för att hindra smittspridning och om man misstänker eller vet att man insjuknat i covid-19.

Tvätta händerna ofta och håll en god hygien
• Börja ditt arbetspass med att tvätta händerna noggrant direkt när du kommit till kundens hem. Upprepa detta varje gång ni kommer tillbaka efter diverse aktiviteter. Torka alltid av handtag till både ytterdörr och toalettdörr efter dig med desinficeringsmedel.
• Tvätta händerna ordentligt med tvål och avsluta med handsprit. Tvätta händerna i minst 20 sekunder med ljummet vatten och rengör noggrant mellan fingrarna, gnugga fingertoppar och glöm inte tummarna då dessa ofta missas.
• Använd engångspappershanduk när du torkar dina händer.
• Handsprit appliceras på torra händer efter tvätt. Låt sedan händerna lufttorka.
• Tvätta dina händer ofta under ett arbetspass
• Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material.
• Använd alltid handskar vid kontakt med kroppsvätskor, avföring, sår och dylikt. Släng handskarna efter användning då de kan sprida smitta. Tvätta samt sprita händerna efteråt.
• Använd särskilda kläder när du är på arbete. Välj klädesplagg med korta ärmar.
• Undvik att röra vid näsa, ögon och mun.
• Hosta och nys i armveck eller pappersnäsduk.
• Håll avståndet till varandra.
• Följ de lokala allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller i er hemort.

Instruktionsfilm för korrekt teknik vid handtvätt:
https://www.youtube.com/watch?v=RjorAqxRui8

Instruktionsfilm för användning av handskar:
https://www.youtube.com/watch?v=ntq7JGvngEo

Bildversion:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f1d77b68013e4cd7bc809a3ef343ee6d/sa-tvattar-du-handerna.pdf

Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Stanna hemma om du känner dig lite sjuk
För att stoppa smittspridningen är det avgörande att de som har förkylningssymtom stannar hemma. Detta gäller även vid lindriga symtom. Symtom för covid-19 är feber, torrhosta, trötthet, andnöd och muskelvärk, men även halsont och huvudvärk samt magbesvär med diarréer kan förekomma. Bortfall av lukt- och smaksinne kan också vara ett symtom på covid-19.

Anställda ska stanna hemma om de har förskylningsymtom. FMF Assistans beräkna karens som normalt, men som anställd har man rätt till ersättning från Försäkringskassan för de kostnader som uppstått på grund av att man haft en karensdag vid sjukfrånvaro. Är man sjuk ska man inkomma med läkarintyg dag 15.

Har man förkylningssymtom är det viktigt att man testar sig. Gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor om symtomen inte går över på ett dygn. Kom inte tillbaka till arbetet innan du vet ditt provresultat.

Gentemot FMF Assistans gäller normala rutiner för sjukskrivning.

Länk till information om hur man ska provta sig för covid-19:
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/

Om du blir sjuk i covid-19
Om ditt provresultat visar att du har bekräftad covid-19 är det viktigt att du stannar hemma till dess att du bedöms vara smittfri.

Folkhälsomyndighetens rekommenderade kriterier för smittfrihet är att man ska haft en stabil klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började. För de som har haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan.

I vår verksamhet har vi många personer som tillhör riskgruppen för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 smitta, och då tillämpar vi försiktighetsprincipen. Detta innebär att om man har testat positivt för covid-19 ska man stanna hemma minst 14 dagar efter insjuknande och man ska haft minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring innan man kan återgå till arbete.

Är du osäker på hur du ska bedöma din smittfrihet bör du kontakta vården och därefter din kundansvarige.

Ditt provsvar när du testar dig för covid-19 är privat. Detta innebär att om du har bekräftad covid-19, även lindrig sådan, så är det viktigt att du informerar om detta både till din arbetsledare och din kundansvarige. Annars kommer vi inte att veta att vi måste uppmana andra personer som träffat dig under din arbetsdag att gå och testa sig för säkerhets skull.

Om man som kund eller om någon som delar hushåll med kunden blir sjuk
Om man som kund eller om någon som delar hushåll med kunden misstänker att man är sjuk i covid-19 är det viktigt att man omgående bokar en tid för provtagning av covid-19. Gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där man bor. Informera även den kundansvarige om att man misstänker man är sjuk i covid-19.

De som delar hushåll med varandra bör isolera sig från varandra under tiden som man väntar på sitt provresultat. Har man bekräftad covid-19 bör man fortsätta med isoleringen till dess att man bedöms vara smittfri.

Att kunden eller någon anhörig till kunden har förkylningssymtom är inte anledning för en personlig assistent att stanna hemma. Detta kan ses som arbetsvägran. Dock, vid misstanke om covid-19 och vid bekräftad covid-19 ska personalen få tillgång till skyddsutrustning för att kunna skydda sig på sin arbetsplats.

För att FMF Assistans ska kunna utrusta arbetsgruppen med den skyddsutrustning är det viktigt att vi får information om att en kund eller någon som delar hushåll med kunden är sjuk i misstänkt covid-19. Gör detta genom att kontakta er kundansvarige.

När kundansvarige vet att kunden eller någon i kundens hushåll är sjuk i misstänkt covid-19 kommer den kundansvarige omgående att ordna så att arbetsgruppen får tillgång till skyddsutrustning, instruktioner om hur skyddsutrustningen ska användas och samt stärkta rutiner.

Om någon annan i ditt eget hushåll är sjuk i misstänkt covid-19
Är en person i ditt eget hushåll sjuk i misstänkt covid-19 ska du uppmana dem att omedelbart gå till webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där ni bor. Därefter ska du kontakta din arbetsledare för att undersöka möjlighet ändra på ditt arbetsschema så att du inte tar några arbetspass innan ni vet provresultatet.

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att denne har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19.

Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas för covid-19.

Om du själv har förkylningssymptom ska du stanna hemma av den anledningen, se ovan.

Om annan omsorgsverksamhet stänger
Många av våra kunder deltar även i andra verksamheter som utför omsorg. Detta kan vara daglig verksamhet, särskola, korttidsvistelse och så vidare. Dessa verksamheter har likt oss också en skyldighet att utforma sin verksamhet för att hindra smittspridning.

Om en sådan verksamhet väljer att stänga, anpassa sina tider eller skicka hem deltagare för att hindra smittspridning så kan detta skapa ett utökat behov av personlig assistans för kunden. Om detta sker kan ni kontakta er kundansvarige för mera information om hur man ska gå till väga.

Ring oss!