fbpx

Visir till alla arbetsgrupper

Folkhälsomyndigheten har nyligen i sin uppdatering av sitt kunskapsunderlag ”Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg” rekommenderat att personal ska använda munskydd eller visir i samband med ansiktsnära arbete så länge risk för covid-19 finns i Sverige. Till skillnad från tidigare riktar sig de nya rekommendationerna nu till alla typer av vård, tandvård och omsorg.

Eftersom det just nu finns en risk för covid-19 i Sverige (lokala allmänna råd gäller just nu i alla regioner förutom Blekinge) har vi på FMF Assistans därför fattat beslutet att skicka ut visir till alla våra arbetsgrupper för att alla anställda ska få tillgång till ett personligt visir när man arbetar med sin kund. Visiren skickas till arbetsplatsen och varje anställd ska ta ett visir var. Instruktioner om hur visiren fungerar och ska användas finns med i försändelsen. Visiren är personliga och ska inte delas mellan olika anställda. Visiren är inte till för privat bruk utan ska användas när man arbetar med kunden.

Lägg märke till att visiren som vi nu skickar till alla arbetsgrupper enbart är ett komplement till våra befintliga rutiner. Visiren ersätter inte god handhygien, att stanna hemma vid sjukdom och resten av de rutiner som vi implementerat för att hindra smittspridningen av covid-19.

De här visiren ersätter inte heller den skyddsutrustning som vi utrustar arbetsgruppen med om kunden eller någon som delar hushåll med kunden blir sjuk i covid-19. Det är därför fortfarande lika viktigt att man kontaktar sin kundansvarige om detta sker för att vi ska veta om att er arbetsgrupp behöver skyddsutrustning.

För våra rutiner, se vår tidigare skrivelse ” Vad gäller vid covid-19 smitta?”
https://fmfassistans.se/vad-galler-vid-covid-19-smitta/

Ring oss!